Kwaliteit en veiligheid

Om onze klanten nog beter te kunnen bedienen is in 2012 begonnen met de bouw en integratie van een kwaliteitssysteem.
Naast het maken van een kwaliteitsslag betekende dit een flinke versteviging van de basis onder een gezonde bedrijfsvoering.

Het Neco kwaliteitssysteem is door certificeringsinstanties Aboma en DVS ZERT getoetst en goed bevonden.
Neco voldoet hiermee aan zowel de eisen gesteld in de NEN EN ISO 9001 als de NEN EN 1090.

NEN EN 1090 CE-Markering

Neco Staalbouw is NEN EN 1090 gecertificeerd voor staal- en aluminiumconstructies.
NEN EN 1090 is een Europese norm en vormt een onderdeel van de CPR-richtlijn (Construction Products Regulation) ofwel de “bouwproductenverordening”.

Deze richtlijnen zijn ontwikkeld en ingevoerd ter bevordering van vrij handelsverkeer binnen de EU en voor het waarborgen van veiligheid voor mens en milieu. Bouwproducten die voldoen aan deze regelgeving zijn herkenbaar aan hun CE-markering. Voor staal- en aluminiumconstructies zal de CE-markering veelal als een separaat document worden meegeleverd. Per 1 juli 2014 dienen staal- en aluminiumconstructies aan NEN EN 1090 te voldoen.

Neco Staalbouw is NEN EN 1090 gecertificeerd

Constante kwaliteit en voldoen aan relevante technische specificatie zijn de belangrijkste onderdelen voor CE-markering en dus van de NEN EN 1090-certificering. Constante kwaliteit wordt bewerkstelligd door beheersing van de bedrijfsprocessen. De basis hiervoor is een goed functionerend kwaliteitssysteem, volgens NEN EN-1090-1. Bij Neco is dit geïntegreerd in haar kwaliteitsborgings-systeem volgens NEN EN ISO 9001. Om echter een CE-markering te mogen afgeven dient het zogenoemde Factory Production Control (FPC), ofwel het fabrieksproductie beheersingssysteem, gecertificeerd te zijn. Dit dient door een onafhankelijke en bevoegde instantie, de NoBo (Notified Body), te gebeuren. Neco heeft hiervoor gebruik gemaakt van de diensten van het Duitse bedrijf DVS ZERT GmbH.

De technische specificaties van staal- RVS- en aluminiumconstructies zijn vastgelegd in respectievelijk de EN-1090-2 en de EN-1090-3.

Factory Production Control (FPC) volgens NEN-EN 1090

Factory Production Control (FPC) is een continue interne productiecontrole, volgens voorgeschreven kwaliteitseisen en technische specificaties opgesteld in de NEN EN 1090 norm. Bij Factory Production Control (FPC) wordt gekeken of de kwaliteit van personeel, productiemiddelen en locatie voldoende zijn om het gevraagde kwaliteitsproduct te kunnen leveren.

Meer informatie?
Bel 0545 29 19 09 of stuur ons een e-mail